Frothy Coffee – Cà Phê Bọt Biển

Frothy Coffee – Cà Phê Bọt Biển Sự kết hợp sánh quyện với kem sữa được làm từ bốn loại quả mọng, cùng với kẹo dẻo trái cây tươi… Một lớp rắc kẹo nổ phía trên. “Thu hoạch thu công” khiến trái có mùi thơm nhẹ, mỗi miếng cắn đều có nhiều lớp, tạo cảm …

Frothy Coffee – Cà Phê Bọt Biển Read More »